text pole: xxx
czy jest nowy, czy jest nowy

gfjgkdl;gkg

f gf

             
      ';lplp[o[pop[op[op opo[o[o[o[po[po[    
      l;l';l;'l;l;'l;l;l;'';l      
             
             
             
            ;l'l';l'l;l';l
#8f5353